Flotator ciśnieniowy w oczyszczalni kontenerowej

      Możliwość komentowania Flotator ciśnieniowy w oczyszczalni kontenerowej została wyłączona
Flotator ciśnieniowy

Wydajne oczyszczalnie kontenerowe wyposażone w układ oczyszczania mechaniczno chemicznego i flotator ciśnieniowy. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych wyposażone we flotator ciśnieniowy cechują się kompaktową zabudową i wysoką wydajnością oczyszczania ścieku. Wykorzystywane są w zakładach przetwórstwa mięsnego w tym w ubojniach, małych papierniach, przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa owocowo – warzywnego. Flotator ciśnieniowy posiada możliwość separacji frakcji stałej ze ścieku, dzięki odpowiednio prowadzonemu… Read more »

Flotatory dla przetwórstwa owocowo warzywnego

      Możliwość komentowania Flotatory dla przetwórstwa owocowo warzywnego została wyłączona
Flotatory dla przetwórstwa

Ścieki przemysłowe ze względu na specyficzny charakter dla każdej z branż wymagają dobrania indywidualnej technologii uwzględniającej flotatory dla przetwórstwa owocowo – warzywnego. Budowa i technologia instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych zawsze powinna zostać poprzedzona analizą składu ścieku oraz jego napływu. Flotatory dla przetwórstwa dobiera się na podstawie ilości zanieczyszczeń niesionych w ścieku oraz objętości jaką urządzenie powinno przyjąć w czasie godziny… Read more »

Flotator DAF sprzężony z prasą osadu

      Możliwość komentowania Flotator DAF sprzężony z prasą osadu została wyłączona
Flotator DAF dla przemysłu przetwórczego

W trakcie pracy flotator DAF produkuje osad poflotacyjny w skład którego wchodzą zanieczyszczenia zawarte w ścieku. Zasada procesu flotacji opiera się na rozdzieleniu frakcji stałej czyli zanieczyszczeń zawartych w ścieku od klarownego odcieku. Sam flotator DAF jest specjalnie zaprojektowanym separatorem zawiesiny wytworzonej w procesie chemicznego oczyszczania ścieku w urządzeniach poprzedzających wejście ścieku do flotatora. Skrót DAF pochodzi od Dissolved Air… Read more »

Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków

      Możliwość komentowania Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków została wyłączona
Flotator DAF dla przemysłu przetwórczego

Firmy coraz częściej sięgają po układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych. Oferta kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych, wyposażonych w układ flotacji ciśnieniowej DAF, adresowana jest do grupy zakładów przetwórstwa produkujących w cyklu dobowym niewielkie ilości ścieku. Zakład produkujący ścieki poprodukcyjne, posiada ważne pozwolenie wodno – prawne definiujące parametry ścieku. Ilość zanieczyszczeń określa najczęściej wskaźnik CHZT, którego wartości nie można przekroczyć zrzucając… Read more »

Prasy odwadniające osady flotacyjne

      Możliwość komentowania Prasy odwadniające osady flotacyjne została wyłączona
prasy odwadniające osady

W skład wyposażenia oczyszczalni ścieków przemysłowych standardem stało się dodawanie prasy odwadniające osady flotacyjne. Pracująca poprawnie oczyszczalnia ścieków przemysłowych, posiadająca flotator ciśnieniowy DAF oraz instalację chemicznego strącania zanieczyszczeń w ścieku, produkuje odpad w postaci płynnego osadu. Niezbędne okazują się prasy odwadniające osady flotacyjne, których możliwości pozwalają na redukcję objętości osadu ściekowego nawet 7-krotnie. To ważna informacja dla eksploatującego oczyszczalnię ponieważ… Read more »

Flotatory oczyszczające ścieki przetwórstwa mięsnego

      Możliwość komentowania Flotatory oczyszczające ścieki przetwórstwa mięsnego została wyłączona
Flotator DAF dla przemysłu przetwórczego

Flotatory oczyszczające ścieki z ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego. Proponujemy Państwu zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładów przetwórstwa mięsnego i ubojni. Flotatory oczyszczające ścieki z przemysłu mięsnego wyposażyliśmy w sprawdzony osprzęt gwarantujący poprawne zachodzenie procesu DAF – Dissolved Air Flotation – czyli w skrócie flotacji ciśnieniowej. Zasada działania flotatorów polega na separacji, usunięciu ku powierzchni ścieku,… Read more »

Flotacja – poprawne dozowanie chemii

      Możliwość komentowania Flotacja – poprawne dozowanie chemii została wyłączona

Flotacja rozumiana jako proces oczyszczania ścieków przemysłowych. Rozdzielanie zanieczyszczeń zawieszonych w roztworze ścieku, przy pomocy odpowiednio podanego do roztworu powietrza to flotacja. Jest jedną z najbardziej popularnych metod oczyszczania ścieków przemysłowych z ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego. Choć nie tylko, bo flotatory czyli specjalnie zaprojektowane reaktory do prowadzenia flotacji spotykane są również w takich miejscach jak : oczyszczalnie ścieków przetwórstwa… Read more »

Flotatory oczyszczające ścieki ubojni

      Możliwość komentowania Flotatory oczyszczające ścieki ubojni została wyłączona
Flotatory oczyszczające ścieki z ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych wykorzystujące flotatory oczyszczające ścieki ubojni. Flotatory oczyszczające ścieki ubojni są urządzeniami pracującymi w technologii DAF – dissolved air flotation. Oznacza to, że proces oczyszczania ścieku opiera się o zjawisko flotacji zanieczyszczeń przy udziale pęcherzyków powietrza wprowadzonych do roztworu ścieku. Nie oznacza to, że we flotatorze zaobserwujemy bąbelki takie same jak w otwieranej butelce wody gazowanej. Flotator w… Read more »

Flotacja DAF dla oczyszczalni ścieków przemysłowych

      Możliwość komentowania Flotacja DAF dla oczyszczalni ścieków przemysłowych została wyłączona
proces prowadzony przez flotator to flotacja DAF stosowana do oczyszczania ścieków z przetwórstwa

Flotacja DAF jest podstawowym procesem w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Zacznijmy od przybliżenia co to jest flotacja DAF i dlaczego jest kluczowym elementem oczyszczalni ścieków przemysłowych. Rozdzielenie ciał stałych z roztworu ścieku wywołane unoszeniem się zanieczyszczeń w kierunku jego powierzchni nazywamy flotacją. Ścieki przemysłowe składają się z wody, zanieczyszczeń rozpuszczonych jak i w postaci zawieszonych w roztworze ciał stałych o różnej… Read more »

Flotatory DAF – do oczyszczania ścieków przemysłowych

      Możliwość komentowania Flotatory DAF – do oczyszczania ścieków przemysłowych została wyłączona
Flotatory dla przetwórstwa

Flotatory DAF ze względu na dużą wydajność i dobrą jakość odcieku, są najczęściej występującymi urządzeniami do separacji zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Proces flotacji zanieczyszczeń polega na usunięciu ich z objętości ścieku poprzez wynoszenie frakcji stałej na powierzchnię ścieku. Flotatory DAF należą do grupy urządzeń wykorzystujących flotację do pracy. Dochodzi jednak oznaczenie DAF (Dissolved Air Flotarion) które należy interpretować jako… Read more »